Beta 100®, Beta 200®

 
ab

Beta 200® F.O. (Heine)

 

Beta 200 Diagnostik-Besteck 2,5 V mit Batteriegriff

 

Beta 200 Diagnostik-Besteck 3,5 V mit Ladegriff und -trafo

 

Beta 200 Diagnostik-Besteck 3,5 V mit Ladegriff NT und Ladegerät NT 200

 

Beta 200® F.O. HNO-Diagnostikset mit 2,5 V Batteriegriff

 

Beta 200® F.O. HNO-Diagnostikset 3,5 V mit Ladegriff Beta TR® und Ladetrafo

 

Beta 200® F.O. HNO-Diagnostikset 3,5 V mit Ladegriff Beta R®

 

Beta 200® F.O. HNO-Diagnostikset 3,5 V mit Ladegriff Beta NT® und Ladegerät NT 200

 

Kehlkopfspiegel gerade 2,5 V

 

Kehlkopfspiegel gebogen 2,5 V

 

Kombinierter Leuchtaufsatz 2,5 V

 

Beta L® Ladegriff 3,5 V mit Li-Ionen-Akku